Flyer volontärprogrammet

Detaljer

Kund: Salt – barn och unga i EFS
Kunskaper: Grafisk Design
Kategorier::
Hemsida: www.salt.efs.nu

Beskrivning

Inför hösten 2013 behövde Salt – barn och unga i EFS en ny flyer för sitt volontärprogram. Ett program där fyra till åtta personer varje höst sänds ut i fem månader för att hjälpa i socialt arbete och möta kristna sammanhang i olika delar av världen. 2013 skulle personer sändas till Burma och till Argentina och Markus fick i uppdrag att ta fram underlag för flyer, annonser och affischer.